Hore

ISO Poradenstvo

Zabezpečujeme kompletné poradenstvo v oblasti ISO certifikácie. Vieme, že každá inštitúcia a firma má svoje špecifické potreby a ciele. Našou snahou je pomôcť Vám pri výbere vhodných certifikátov a uľahčiť Vám tak spoluprácu s veľkými medzinárodnými firmami alebo štátnymi inštitúciami. Súčasťou poradenstva je vstupná analýza zdarma. Implementácia niektorých systémov je absolútnou nutnosťou pre začatie podnikania (platí najmä pre potravinársky priemysel a gastro). Pomôžeme Vám zorientovať sa v legislatíve a nastaviť systémy tak, aby poháňali Vaše podnikanie smerom vpred.

Náš prístup je iný, praktický

Čo požaduje norma a legislatíva je samozrejme nutnosť mať zdokumentované (normou požadované dokumentované postupy, legislatívne požiadavky), ale nevytvárame zbytočne veľa dokumentácie.  Systém má slúžiť a pomáhať firme, nie nezmyselne vytvárať papiere. Je jednoduché ich na začiatku vytvoriť, ale zložitejšie udržiavať a podľa nich aj pracovať.

Medzinárodné pôsobenie

Chceme, aby Vám systém manažérstva (kvalita, environment, bezpečnosť práce, bezpečnosť potravín a bezpečnosť informácií) priniesol niečo v praxi, pomohol v práci, nie iba visel certifikát na stene. Sme profesionálni, flexibilní a predovšetkým, táto práca nás baví.

Prehľad certifikátov Prehľad certifikátov