Hore
Go to ProjectGo to ProjectGo to ProjectGo to Project

Široký výber školení

Vyberte si spomedzi školení, ktoré sa dajú prispôsobiť Vašim potrebám. Či už ide o školenia pre manažérov bezpečnosti potravín, HACCP, BOZP, školenie v poskytovaní prvej pomoci alebo systémové školenia, u nás si vyberiete. Školenia prebiehajú formou prednášky, ukážky alebo nácviku.
  • Systémové školenia banner image2

    Systémové školenia

    Školenie pripravujeme presne na mieru konkrétnej spoločnosti. Dôvodom je vysvetliť modelové situácie, ktoré súvisia so SVP, HACCP a systémom manažérstva bezpečnosti potravín.

    Viac Viac