Hore
Business Support > Systémové školenia

Systémové školenia

Školenie pripravujeme presne na mieru konkrétnej spoločnosti. Dôvodom je vysvetliť modelové situácie, ktoré súvisia so SVP, HACCP a systémom manažérstva bezpečnosti potravín.
qms-title

QMS - systému manažérstva kvality s požiadavkami normy ISO 9001:2015

ems-title

EMS - systému environmentálneho manažérstva s požiadavkami normy ISO 14001:2015

emas-title

EMAS - systému environmentálneho man. a auditu s požiadavkami nariadenia EP a R č. 761/2001

ms-boz-title

MS BOZ - systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia s požiadavkami OHSAS 18001:2007

isms-title

ISMS - systému manažérstva informačnej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 27001:2005

fsms-title

FSMS - systému manažérstva potravinovej bezpečnosti s požiadavkami normy ISO 22000:2005

haccp-title

HACCP systému - analýza rizík a riadenie kritických a kontrolných bodov

fssc22000-title

FSSC 22000 systému manažérstva potravinovej bezpečnosti

Objednať školenie Objednať školenie