Hore
Business Support > Školenia prvej pomoci

Školenia prvej pomoci

Ponúkame školenia v poskytovaní prvej pomoci: formou prednášok, školení s konkrétnym obsahom podľa požiadaviek zamestnávateľa, nácviky riešenia modelových konkrétnych situácií
Podľa Zákona 124/2006 o bezpečnosti o ochrane a zdravia pri práci, §8 má zamestnávateľ povinnosť vybaviť pracoviská potrebnými prostriedkami na poskytnutie prvej pomoci a zabezpečiť vyškolenie pracovníkov v potrebnom množstve.

formou prednášok

školení s konkrétnym obsahom podľa požiadaviek zamestnávateľa

nácviky riešenia modelových konkrétnych situácií vyžadujúcich poskytnutie prvej pomoci

zabezpečíme Vám na pracoviská lekárničky nástenné aj prenosné, autolekárničky a iné pomôcky na poskytovanie prvej pomoci

Usporadúvame kurzy prvej pomoci pre spoločnosti, pričom venujeme zvýšenú pozornosť konkrétnym rizikám podľa pracovných činností.
Objednať školenie Objednať školenie