Hore
Business Support > BOZP školenia

BOZP školenia

V BOZP a OPP zabezpečujeme školenia zamestnancov:

BOZP mimoriadne, zvláštne a profesné školenia

BOZP školenie zástupcov zamestnancov z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – Školenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy. Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou

BOZP periodické (opakované) školenia č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a súvisiacej legislatívy

BOZP vstupné a opakované školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou priemyselnou technikou – Školenie z vyhlášky SÚBP a SBÚ 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, súvisiacich noriem a praktická ukážka práce s prostriedkami osobného zabezpečenia

BOZP školenia vedúcich pracovníkov s overením vedomostí

BOZP školenie vodičov motorových vozidiel

Objednať školenie Objednať školenie