Hore
Business Support > HACCP školenia

HACCP školenia

HACCP školenie pripravujeme presne na mieru konkrétnej prevádzky. Dôvodom je vysvetliť modelové situácie, ktoré súvisia so SVP, HACCP a systémom manažérstva bezpečnosti potravín.

HACCP špecifické požiadavky – všeobecná analýza nebezpečenstva, identifikácia a monitoring kritických kontrolných bodov

HACCP validácia plánu

HACCP verifikáciu plánu

HACCP zásady práce tímu

legislatíva v danej oblasti

sledovateľnosť sťahovanie výrobkov z trhu

Pripravíme Vás na skúšky RÚVZ - pre epidemiologicky závažnú činnosť v prípade, že nemáte potravinárske vzdelanie. Potrebujete doklad o absolvovaní skúšok - podmienka legislatívy. Uvedený doklad potrebujte i v prípade, že pracujete v obchode s potravinárskym tovarom.
Objednať školenie Objednať školenie