Hore
Business Support > IFS školenie

IFS školenie

IFS školenie je určené pre manažérov bezpečnosti potravín vo výrobných organizáciách, predstaviteľov vedenia, interných audítorov a členov tímu bezpečnosti potravín. Počas školenia bude kladený dôraz na riešenie problematických a nových požiadaviek tohto štandardu.

1. kapitola zodpovednosť vrcholového vedenia

2. kapitola systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín

3. kapitola riadenie zdrojov

4. kapitola plánovanie a proces výroby

5. kapitola meranie, analýzy a zlepšovanie

6. Obrana potravín a externá inšpekcia

Objednať školenie Objednať školenie